Mycket vill ha mer

Jag plockade lite med disken idag och tänkte på C++, som vanligt. Och så tänkte jag på platsannonser som söker ”C/C++-utvecklare”.

Om språket C är en delmängd av C++ behöver man mer sisu för att åstadkomma en bra design med C. Och eftersom abstraktionsmekanismerna i C är helt andra än dem i C++ behöver man en annan sorts sisu också. Att man är bra på C++ är ingen garanti för att man ens kan uttrycka sig på ett vettigt sätt i C.

Men det är förrädiskt… Om man använder C++ som C med extra syntax är det förmodligen enklare att byta till ren C, men å andra sidan är ens C++ inte så het. Använder man C++ som Bjarne avsåg har det väldigt lite gemensamt med C.

Kan det vara så att duktiga C++-utvecklare har svårare att lära sig C än medelmåttiga?

Annonser