Teambuilding på jobbet, tack

Jag kanske är tjurig och enslig, men jag gillar inte teambuilding i eventformat. Jag tycker inte öl och pilkastning i skogen för mig närmare mina kolleger på ett sätt som gör att vi kommer att jobba bättre tillsammans.

Sociala aktiviteter utanför arbetsplatsen kan vara roligt, men jag ser ett par problem:

  1. det förekommer som regel alkohol och att finna laganda och samhörighet under påverkan kan fungera, men det finns också en väsentlig risk att folk blir osams eller gör något oöverlagt som de ångrar på måndag morgon, och som deras kolleger kan fnissa åt när de hämtar kaffe
  2. teambuilding-aktiviteter gör anspråk på folks fritid under förespegling att det är något roligt som firman bjuder på, inte något som långsiktigt ska gynna företaget genom att teamen cementeras
  3. att prata jobb när man äntligen är borta från eländet ses som tabubelagt

Jag förstår tanken med att stärka relationen mellan teammedlemmar genom att stimulera ett mer personligt umgänge, men jag tror det är svårt att trigga folk att öppna sig på beställning.

Min övertygelse är att teambuilding sker bäst genom att låta team arbeta och lösa problem tillsammans och få förtroende för varandra i en arbetssituation.

Det här är bara en känsla jag har, är det någon som vet om man har granskat hur effektiv modern teambuilding egentligen är?

Annonser

Apelsiner, mognad och kodkvalitet

Michael Feathers skrev nyligen om förhållandet mellan apelsiner och duplicerad kod. Han jämför kod med fruktkött och strukturelement med de tunna hinnor i en apelsin som håller ihop köttet i klyftor.

Det här angränsar till min teori om ration mellan kod- och strukturelement som mått på kvalitet, men istället för att, som undertecknad, blankt hävda att mer struktur är bättre ställer sig Feathers frågan om det finns en optimal ratio. En lite mer mogen inställning.

Det skulle vara intressant att göra lite empiriska mätningar. Mot alla instinkter skulle jag vilja  börja med Java, för jag tror det finns en högre grad av objektorienterade open-source-applikationer skrivna i Java (FitNesse, t.ex). Undrar vad det finns för bra bibliotek för att parsa Javakod…