3 hemligheter bakom lättläst kod

Ju mer kod jag läser, desto mer märker jag att riktigt lättläst kod kännetecknas av ett par enkla karaktärsdrag:

  • Den har väl namngivna element — om vi lindar vår kod i bra, betydelsebärande namn är det väsentligt enklare att hitta den och navigera runt i den.
  • Den är konsekvent — man löser liknande problem på liknande sätt och har en konsekvent kodstil.
  • Den håller samma abstraktionsnivå inom varje strukturelement — alla metoder i en klass bör vara på samma abstraktionsnivå, alla uttryck i en metod likaså.

Jag inbillar mig att detta är enklare att förklara än design-mönster, koppling och sammanhållning och SOLID-principer, och jag tror att de här ledstjärnorna tar oss nästan hela vägen fram.

Kod skriven enligt dessa principer är inte nödvändigtvis väldesignad, men den kommer utan tvekan att vara lätt att förstå. Och kod man kan begripa kan man som regel också ändra på.

Annonser